Om oss

Vi är idag fem personer som jobbar här på Cebeko Redovisning AB varav tre stycken Auktoriserade Redovisningskonsulter SRF.

Vi har tillsammans en lång erfarenhet med att jobba för fåmansföretagare och med deras speciella krav. Vi utför allt från löpande bokföring till bokslut och deklarationer. Vi erbjuder service på kontoret i Älvsjö Centrum.

Vi som jobbar här

Carina Brännström carina@cebeko.se Tel: 08-120 170 61

Ulla Norberg  ulla@cebeko.se Tel: 08-120 170 63

Petri Langenoja  petri@cebeko.se Tel: 08-120 170 62

Brigita Gimmelman brigita@cebeko.se Tel: 08-120 170 64
Pernilla Jonsson pernilla@cebeko.se Tel:08-120 170 67